Mulli i thatë celular pa pluhur

  • XYS Free Dust Mobile Dry Grinder(Standard)

    Mulli i tharjes lëvizëse pa pluhur XYS (standard)

    Sistemi mund të funksionojë fleksibël në vendin e punës. I gjithë sistemi i veglave është i përqendruar në një fshesë me korrent - e cila adoptohet në markën kryesore të famshme evropiane. Ju mund të vendosni mjete në pastrues, të tilla si letër zmerile, lëmues dhe materiale të tjera.
  • XYS Free Dust Mobile Dry Grinder(Economical)

    Mulli i thatë lëvizës pa pluhur XYS (ekonomik)

    Sistemi mund të funksionojë fleksibël në vendin e punës. I gjithë sistemi i veglave është i përqendruar në një fshesë me korrent - e cila adoptohet në markën kryesore të famshme evropiane. Ju mund të vendosni mjete në pastrues, të tilla si letër zmerile, lëmues dhe materiale të tjera.